ระบบสารสนเทศโรงเรียน

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในงานต่างๆของโรงเรียน จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้กับโรงเรียนของเราในด้านต่างๆได้โดยสะดวก จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เว็บไซต์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเฉพาะผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร โดยระบบจะตรวจสอบจากชื่อผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ในโดเมน @pccm.ac.th ซึ่งหากท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ขอให้ท่านได้ตรวจเช็คการเข้าสู่ระบบของท่านว่าอยู่ในโดเมนของ @pccm.ac.th หรือไม่

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย e-mail ภายใต้ชื่อโดเมน @pccm.ac.th เท่านั้น จึงเข้าถึงข้อมูลได้

ดูวิธีการขอใช้อีเมล์โรงเรียน

อัลบั้มภาพ

Photo Albums

Power by