การเข้าใช้งาน

การเริ่มต้นเข้าใช้งาน Google Classroom

Google Classroom เป็นโปรแกรมของ Google ที่สร้างมาเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าเรียนจำนวนมาก สามารถใช้งานได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ Smart phone

การเข้าใช้งงานจากคอมพิวเตอร์

สามารถเข้าใช้ได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 เปิดเว็บเบาร์เซอร์ Chrome และพิมพ์ลิงค์ ดังนี้

https://classroom.google.com


วิธีที่ 2 เปิดเว็บเบาร์เซอร์ Chrome และเข้าสู่ระบบบัญชีของ Google เช่น Gmail https://mail.google.com


แล้วคลิกปุ่ม Google app ที่เป็นจุด 9 จุด ดังรุป

เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป

คลิกที่ปุ่ม Continue เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน Google classroom

เลือกสถานะผู้ใช้งานว่าเป็น ครู หรือ นักเรียน

เมื่อเข้ามาแล้วจะพบหน้าว่างๆ ยังไม่มีห้องเรียนอะไร


ในขั้นตอนถัดไป

หากสถานะเป็น ครู ให้ทำการสร้างห้องเรียน

แต่ถ้าเป็นนักเรียน ให้เข้าร่วมชั้นเรียน