ถ่ายทอดสด

การประชุมผู้ปกครอง

การถ่ายทอดสดการประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2564

จะเริ่มถ่ายทอดสด วันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ถ่ายทอดสด จะเริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป