อีเมล์กลุ่ม

       ใช้สำหรับกรณีต้องการส่งอีเมล์ การสื่อสารภายในกลุ่ม การเข้าร่วมในปฏิทิน การเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมแบบกลุ่ม และการเชิญเข้าห้องเรียน  ซึ่งการส่งอีเมล์หรือการเชิญเข้าร่วมสามารถใช้ที่อยู่อีเมล์กลุ่ม แทนที่อยู่อีเมล์รายบุคลได้เลย

ตัวอย่างเช่น  หากต้องการส่งอีเมล์ถึงครูทุกคนในโรงเรียน จำนวน 120 คน ตามปกติต้องใสที่อยู่อีเมล์ของครูทุกคนทั้ง 120 อีเมล์ ซึ่งทำให้การส่งอีเมล์แต่ละครั้งทำได้ยากลำบาก

ดังนั้น เพื่อง่ายต่อการส่งอีเมล์ ก็ให้ใส่ที่อยู่อีเมล์กลุ่ม ครูทั้งหมด คือ teachers@pccm.ac.th แทนการใส่ที่อยู่อีเมล์ทั้ง 120 คน ทำให้การส่งอีเมล์เป็นเรื่องง่ายและสะดวก

อีเมล์กลุ่มทางงาน ICT ได้ทำไว้ให้แล้วดังข้อมูลตารางด้านล่างนี้

อีเมล์กลุ่มกลุ่มสาระและกลุ่มงานภายในโรงเรียน

อีเมล์กลุ่มห้องเรียน