แชร์ปฏิทินกับผู้อื่น

การแชร์ปฏิทินกับผู้อื่น

คุณแชร์ปฏิทินกับครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงานได้

 • แชร์ปฏิทินหลักของคุณกับผู้อื่น เพื่อให้บุคคลนั้นค้นหาตารางเวลาของคุณได้

 • สร้างปฏิทินที่ผู้ใช้หลายคนแก้ไขได้ เช่น ปฏิทินครอบครัว

 • เพิ่มผู้อื่น เช่น ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ เป็นผู้รับมอบสิทธิ์ในปฏิทินของคุณเพื่อกำหนดเวลาและแก้ไขกิจกรรม

สำคัญ: โปรดใช้ความระมัดระวังในการแชร์ปฏิทิน ทุกคนที่มีสิทธิ์เต็มรูปแบบจะตอบกลับคำเชิญ สร้างและแก้ไขกิจกรรม รวมถึงแชร์ปฏิทินกับผู้อื่นได้ด้วย

แชร์ปฏิทิน

ใน Google ปฏิทิน คุณเพิ่มกิจกรรมไปยังหลายปฏิทินได้ โดยแต่ละปฏิทินอาจตั้งค่าการแชร์ไม่เหมือนกันก็ได้

แชร์ปฏิทินที่มีอยู่แล้ว

แชร์ปฏิทินหลักสำหรับบัญชีของคุณหรือปฏิทินอื่นที่คุณสร้างขึ้นได้ดูวิธีสร้างปฏิทินใหม่

เคล็ดลับ

 • หากต้องการแชร์ปฏิทินที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ คุณจะต้องขอให้เจ้าของให้สิทธิ์เปลี่ยนแปลงและจัดการการแชร์

 • หากบัญชีได้รับการจัดการผ่านที่ทำงานหรือสถานศึกษา คุณอาจไม่มีสิทธิ์เข้าถึงตัวเลือกสิทธิ์บางรายการ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์ คุณแชร์ปฏิทินจากแอป Google ปฏิทินไม่ได้

 2. มองหาส่วน "ปฏิทินของฉัน" ที่ด้านซ้าย โดยคุณอาจต้องคลิกเพื่อขยาย

 3. วางเมาส์เหนือปฏิทินที่ต้องการแชร์ แล้วคลิกเพิ่มเติม การตั้งค่าและการแชร์

 4. เพิ่มอีเมลของบุคคลหรือกลุ่ม Google ที่ต้องการ ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อปรับการตั้งค่าสิทธิ์

 5. คลิกส่ง

 6. ผู้รับจะต้องคลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อเพิ่มปฏิทินลงในรายการ

หากแชร์ปฏิทินกับกลุ่ม ระบบจะไม่เพิ่มปฏิทินดังกล่าวในรายการ "ปฏิทินอื่นๆ" ของผู้ที่อยู่ในกลุ่มโดยอัตโนมัติ การตั้งค่าการแชร์ปฏิทินจะปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกกลุ่มเมื่อเวลาผ่านไปโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Groups

มอบสิทธิ์ปฏิทินของคุณ

คุณให้สิทธิ์เต็มรูปแบบแก่ผู้อื่นเพื่อให้ดูแลปฏิทินของคุณได้ เราไม่แนะนำให้คุณมอบสิทธิ์เต็มรูปแบบให้คนจำนวนมากหรือกลุ่ม

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์

 2. มองหาส่วน "ปฏิทินของฉัน" ที่ด้านซ้าย โดยคุณอาจต้องคลิกเพื่อขยาย

 3. ชี้ไปที่ปฏิทินที่ต้องการแชร์

 4. คลิกเพิ่มเติม การตั้งค่าและการแชร์

 5. ในส่วน "ใช้ร่วมกับบุคคลที่ระบุ" ให้เลือกเพิ่มบุคคล

 6. ป้อนอีเมลของผู้รับมอบสิทธิ์ใหม่

 7. คลิกเปลี่ยนแปลงและจัดการการแชร์ในส่วน "สิทธิ์"

 8. คลิกส่ง

เคล็ดลับ: ผู้รับมอบสิทธิ์ต้องคลิกลิงก์ที่ส่งให้ทางอีเมลเพื่อเพิ่มปฏิทินของคุณลงในรายการหากผู้รับมอบสิทธิ์สร้างกิจกรรมในปฏิทินของคุณ คำเชิญจะมาจากคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสิทธิ์

แชร์กับคนที่ไม่มี Google ปฏิทิน

วิธีเดียวที่จะทำให้คนที่ไม่มี Google ปฏิทินดูปฏิทินได้คือการกำหนดให้ปฏิทินเป็นแบบสาธารณะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์แบบสาธารณะ

แชร์ปฏิทินกับทุกคนในองค์กร

หากใช้ Google ปฏิทินผ่านบัญชีของที่ทำงาน สถานศึกษา หรือองค์กรอื่นๆ คุณจะพบตัวเลือกให้ทุกคนในองค์กรใช้ปฏิทินนี้ได้ในส่วน "สิทธิ์การเข้าถึง"

วิธีทำงานของการตั้งค่านี้

 • บุคคลในองค์กรค้นหาปฏิทินของคุณได้

 • บุคคลนอกองค์กรจะหาปฏิทินของคุณไม่เจอ

 • หากเชิญบุคคลภายนอกองค์กรให้เข้าร่วมการประชุม บุคคลเหล่านั้นจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมได้

ตัวเลือก

 • ค้นหารายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด: บุคคลในองค์กรจะค้นหารายละเอียดของกิจกรรมในปฏิทินได้ เว้นแต่คุณจะตั้งสถานะเป็นส่วนตัว

 • ค้นหาได้เฉพาะข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง (ซ่อนรายละเอียด): บุคคลในองค์กรจะหาได้ว่าเวลาไหนที่คุณว่างหรือไม่ว่าง แต่จะไม่เห็นชื่อหรือรายละเอียดของกิจกรรม

การเลิกแชร์ปฏิทิน

นำบุคคลออกจากการตั้งค่าการแชร์หรือหยุดแชร์แบบสาธารณะ

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์

 2. มองหาส่วน "ปฏิทินของฉัน" ที่ด้านซ้าย โดยคุณอาจต้องคลิกเพื่อขยาย

 3. ชี้ไปที่ปฏิทินที่ต้องการเลิกแชร์ แล้วคลิกเพิ่มเติม การตั้งค่าและการแชร์

 4. ปิดตัวเลือกเปิดเผยต่อสาธารณะในส่วน "สิทธิ์การเข้าถึง"

  • หากต้องการหยุดแชร์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้คลิกนำออก ข้างบุคคลที่ต้องการนำออกในส่วน "แชร์กับบุคคลที่ระบุ"

ถ้าคุณแชร์ปฏิทินไว้หลายรายการ ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำสำหรับปฏิทินอื่นที่ต้องการหยุดแชร์

หยุดแชร์ข้อมูลความพร้อมกับแอปอื่นๆ

หากผู้อื่นเห็นปฏิทินของคุณและมีคนพยายามติดต่อคุณในขณะที่คุณไม่ว่าง บุคคลดังกล่าวจะได้รับการแจ้งเตือนในแอป G Suite อื่นๆ หากต้องการนำการแจ้งเตือนนี้ออก ให้ทำดังนี้

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์

 2. มองหาส่วน "ปฏิทินของฉัน" ที่ด้านซ้าย โดยคุณอาจต้องคลิกเพื่อขยายส่วนนี้

 3. ชี้ไปที่ปฏิทินที่ต้องการเลิกแชร์ แล้วคลิกเพิ่มเติม การตั้งค่าและการแชร์

 4. ปิดแสดงข้อมูลปฏิทินในแอป Google อื่นๆ โดยให้จำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงในส่วน "สิทธิ์การเข้าถึง"

กำหนดสิ่งที่ผู้อื่นค้นหาได้

การตั้งค่าสิทธิ์

เคล็ดลับ: หากใช้ Google ปฏิทินผ่านบัญชีของที่ทำงาน สถานศึกษา หรือองค์กรอื่นๆ คุณอาจไม่เจอตัวเลือกการแชร์บางรายการ หากผู้ดูแลระบบปิดตัวเลือกเหล่านั้น

เมื่อแชร์ปฏิทินกับบุคคลอื่น คุณเลือกได้ว่าจะให้บุคคลเหล่านั้นค้นหากิจกรรมของคุณได้อย่างไร และจะให้เปลี่ยนแปลงกิจกรรม เช่น เพิ่มหรือแก้ไขได้หรือไม่

ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ดำเนินการกับตัวเลือกการแชร์แต่ละแบบได้

เปลี่ยนแปลงและจัดการการแชร์

 • เปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์

 • เพิ่มและแก้ไขกิจกรรม

 • ค้นหารายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด รวมถึงกิจกรรมส่วนตัว

 • ค้นหาการตั้งค่าเขตเวลาของปฏิทิน

 • ลบปฏิทินถาวร

 • กู้คืนหรือลบกิจกรรมออกจากถังขยะของปฏิทินโดยถาวร

 • สมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีการสร้าง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือตอบกลับกิจกรรม หรือเมื่อกิจกรรมกำลังจะเกิดขึ้น

แก้ไขกิจกรรม

 • เพิ่มและแก้ไขกิจกรรม

 • ค้นหารายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด รวมถึงกิจกรรมส่วนตัว

 • ค้นหาการตั้งค่าเขตเวลาของปฏิทิน

 • กู้คืนหรือลบกิจกรรมออกจากถังขยะของปฏิทินโดยถาวร

 • สมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีการสร้าง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือตอบกลับกิจกรรม หรือเมื่อกิจกรรมกำลังจะเกิดขึ้น

ค้นหารายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด

 • ค้นหารายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด ยกเว้นกิจกรรมที่มีสถานะเป็นส่วนตัว

 • ค้นหาการตั้งค่าเขตเวลาของปฏิทิน

 • สมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีการสร้าง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือตอบกลับกิจกรรม หรือเมื่อกิจกรรมกำลังจะเกิดขึ้น

ค้นหาได้เฉพาะข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง (ซ่อนรายละเอียด)

ตรวจดูว่าปฏิทินของคุณมีการจองเวลาไว้เมื่อใด และมีเวลาว่างเมื่อใด แต่จะไม่มีชื่อหรือรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ

เคล็ดลับ: กิจกรรมจาก Gmail ที่มีการตั้งค่าระดับการเข้าถึงเป็น "สำหรับฉันเท่านั้น" จะไม่ปรากฏต่อบุคคลที่คุณแชร์ปฏิทินด้วย แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีสิทธิ์เข้าถึงแบบ "เปลี่ยนแปลงได้" ก็ตาม เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์สำหรับกิจกรรมนี้หรือการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมจาก Gmail

เปลี่ยนการตั้งค่าระดับการเข้าถึงสำหรับแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมจะมีการตั้งค่าการแชร์เหมือนปฏิทินโดยอัตโนมัติ คุณแก้ไขการตั้งค่าระดับการเข้าถึงสำหรับแต่ละกิจกรรมได้ แต่การทำงานของการตั้งค่าจะขึ้นอยู่กับวิธีการแชร์ปฏิทินของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระดับการเข้าถึงสำหรับแต่ละกิจกรรม

การแก้ปัญหา

หากบุคคลอื่นมีปัญหาในการค้นหาปฏิทินของคุณ โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบว่าคุณเพิ่มอีเมลที่ถูกต้องแล้ว

 2. นำบุคคลดังกล่าวออกจากการตั้งค่าการแชร์ปฏิทิน แล้วเพิ่มกลับเข้าไปใหม่ โปรดดูคำแนะนำที่ด้านบน

 3. ตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านั้นคลิกลิงก์ในอีเมลที่ได้รับ แนะนำให้บุคคลเหล่านั้นตรวจดูโฟลเดอร์จดหมายขยะ หากไม่พบอีเมลดังกล่าว