เริ่มต้นใช้งาน Google ปฏิทิน

เริ่มต้นใช้งาน Google ปฏิทิน

คุณสามารถใช้ Google ปฏิทินเพื่อติดตามกิจกรรมทั้งหมดของคุณ

วีดีโอสาธิตการใช้งานปฏิทิน

คอมพิวเตอร์

  1. ในคอมพิวเตอร์ ให้เปิด Google ปฏิทิน ในเว็บเบาร์เซอร์

หรือคลิกที่ปุ่ม 9 จุด ที่มุมบนขวา ของจอ ดังรูป

2. ให้ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยอีเมล์โรงเรียน xxx@pccm.ac.th ถ้ายังไม่มีบัญชี ให้คลิก ลงทะเบียนขอใช้อีเมล์โรงเรียน

3. เมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้ว ระบบจะนำคุณไปที่ Google ปฏิทิน

4.หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้ไปที่มุมขวาบนและคลิกการตั้งค่า

เบราว์เซอร์ที่ทำงานกับปฏิทิน

หมายเหตุ: ต้องเปิดใช้ JavaScript และคุกกี้ในเบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่

Google ปฏิทินใช้ได้กับเบราว์เซอร์ต่อไปนี้ในเวอร์ชันปัจจุบันและเวอร์ชันหลักก่อนหน้านี้

Android

ดาวน์โหลด Google ปฏิทิน

  1. จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้ไปที่หน้า Google ปฏิทิน บน Google Play

  2. แตะติดตั้ง

  3. เปิดแอปและลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ

เคล็ดลับ

iPhone และ iPad

ดาวน์โหลด Google ปฏิทิน

  1. จาก iPhone หรือ iPad ให้ไปที่หน้า Google ปฏิทิน ใน App Store

  2. แตะดาวน์โหลด

  3. เปิดแอปและลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ

เบราว์เซอร์ที่ใช้กับปฏิทินได้

Google ปฏิทินจะทำงานได้ดีที่สุดกับเวอร์ชันล่าสุดของเบราว์เซอร์ต่อไปนี้

  • Google Chrome

  • Safari

เคล็ดลับ