การแชร์ห้องประชุม

การแชร์ด้วยลิงค์

การคัดลอกลิงค์จากหน้าจอการประชุม

ในหน้าจอการประชุมคลิกที่รายละเอียดการประชุม มุมล่างซ้ายของจอ คลิกปุ่ม คัดลอกข้อมูลการเข้าร่วม แล้วนำลิงค์ไปแชร์ในสื่อต่างๆตามต้องการ

การคัดลอกลิงค์จากปฏิทิน

ในหน้าปฏิทินเปิดรายละเอียดกิจกรรม และคลิกที่ปุ่ม คัดลอกลิงค์การประชุม แล้วนำลิงค์ไปแชร์ในสื่อต่างๆตามต้องการ

การแชร์โค้ด

การแชร์ด้วยอีเมล์