เปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน

เปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยหรือรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ได้หากลืมรหัสเก่าไปแล้ว คุณต้องใช้รหัสผ่านสำหรับบัญชี Google เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Google มากมาย เช่น Gmail และ YouTube

คอมพิวเตอร์

เปลี่ยนรหัสผ่าน

 1. เปิดบัญชี Google คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้

 2. ในส่วน "ความปลอดภัย" ให้เลือกการลงชื่อเข้าใช้ Google

 3. เลือกรหัสผ่าน คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

 4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ แล้วเลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน

รีเซ็ตรหัสผ่าน

 1. ทำตามขั้นตอนการกู้คืนบัญชี ระบบจะถามคำถามต่างๆ เพื่อยืนยันว่าเป็นบัญชีของคุณจริง จากนั้นจะส่งอีเมลให้คุณ หากไม่ได้รับอีเมล ให้ทำดังนี้

2. เลือกรหัสผ่านที่คุณยังไม่เคยใช้กับบัญชีนี้ เรียนรู้วิธีสร้างรหัสผ่านที่รัดกุม

แก้ปัญหาเกี่ยวกับรหัสผ่าน

หากคุณประสบปัญหาในการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีไม่ได้ โปรดขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

Android

เปลี่ยนรหัสผ่าน

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอปการตั้งค่าของอุปกรณ์ Google บัญชี Google

 2. ที่ด้านบน ให้แตะความปลอดภัย

 3. ในส่วน "การลงชื่อเข้าใช้ Google" ให้แตะรหัสผ่าน คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้

 4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ จากนั้นแตะเปลี่ยนรหัสผ่าน

รีเซ็ตรหัสผ่าน

 1. ทำตามขั้นตอนการกู้คืนบัญชี ระบบจะถามคำถามต่างๆ เพื่อยืนยันว่าเป็นบัญชีของคุณจริง จากนั้นจะส่งอีเมลให้คุณ หากไม่ได้รับอีเมล ให้ทำดังนี้

2. เลือกรหัสผ่านที่คุณยังไม่เคยใช้กับบัญชีนี้ เรียนรู้วิธีสร้างรหัสผ่านที่รัดกุม

แก้ปัญหาเกี่ยวกับรหัสผ่าน

หากคุณประสบปัญหาในการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีไม่ได้ โปรดขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

iPhone และ iPad

เปลี่ยนรหัสผ่าน

 1. ใน iPhone หรือ iPad ให้เปิดแอป Gmail แตะเมนู การตั้งค่า บัญชีของคุณ จัดการบัญชี Google หากไม่ได้ใช้ Gmail ให้ไปที่ myaccount.google.com

 2. ที่ด้านบน ให้แตะข้อมูลส่วนตัว

 3. ในส่วน "โปรไฟล์" ให้แตะรหัสผ่าน

 4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ แล้วเลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน

รีเซ็ตรหัสผ่าน

 1. ทำตามขั้นตอนการกู้คืนบัญชี ระบบจะถามคำถามต่างๆ เพื่อยืนยันว่าเป็นบัญชีของคุณจริง จากนั้นจะส่งอีเมลให้คุณ หากไม่ได้รับอีเมล ให้ทำดังนี้

2. เลือกรหัสผ่านที่คุณยังไม่เคยใช้กับบัญชีนี้ เรียนรู้วิธีสร้างรหัสผ่านที่รัดกุม

แก้ปัญหาเกี่ยวกับรหัสผ่าน

หากคุณประสบปัญหาในการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีไม่ได้ โปรดขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม