ห้องประชุม

เหมาะสำรับการสัมนาเป็นหมู่คณะ และ จัดเลี้ยง รองรับผู้เข้าประชุม 700-800 ท่าน

ห้องประชุมกลุ่มขนาดเล็ก ลักษณะโต๊ะรูปวงรี พร้อมทีวีขนาด 55 นิ้ว และอุปกรณ์สำหรับการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference รองรับผู้เข้าประชุม 10- 12 คน

เป็นห้องเรียน และห้องสัมมนา รองรับผู้เข้าประชุม 48 ท่าน

ห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับผู้เข้าประชุม 70-80 ท่าน

ห้องประชุมขนาดเล็ก ที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุม แถวตอน 4 แถว รองรับผู้เข้าประชุม 48 ท่าน

ห้องสำหรับประชุม อบรม สัมมนา รองรับผู้เข้าประชุม 80 - 90 ท่าน

ห้องประชุมใช้สำหรับ อบรม สัมมนา รองรับผู้เข้าประชุม 80- 90 ท่าน

เป็นห้องเรียนห้องอบรมสัมมนา และห้องฉายภาพยนตร์ สื่อวีดิทัศน์ ลักษณะเก้าอี้ที่นั่งเป็นเบาะนุ่ม ลักษณะห้องเป็นแบบลาดชัน รองรับผู้เข้าประชุม 108 ท่าน

ใช้สำหรับการเรียนการสอน อบรมเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) อบรมสัมมนา รองรับผู้เข้าประชุม อบรม 48 ท่าน

คำแนะนำ:

หากท่านไม่เห็นเอกสารหรือข้อมูลนี้ แสดงว่าท่านไม่ใช่ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เนื่องจากเป็นข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สงวนไว้สำหรับเฉพาะครู นักเรียนและบุคลากร ที่ใช้บัญชี Google ภายใต้ ชื่อโดเมนของโรงเรียน ตัวอย่าง เช่น xxxx@pccm.ac.th เท่านั้น สำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้บัญชีภายใต้ชื่อโรงเรียน เราขออภัยในความไม่สะดวก

หากท่านเป็นผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โปรดลงชื่อเข้าใช้ในชื่อบัญชีภาใต้โดเมนเนม @pccm.ac.th หากท่านยังไม่มีชื่อบัญชีและต้องการใช้งาน โปรดคลิกที่นี่ เพื่อดำเนินการขอใช้งานบัญชีครับ