นักเรียน ม.4

ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลชื่อบัญชีอีเมล์สำหรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567

ชื่อผู้ใช้งานอีเมล์โรงเรียน นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

*สำหรับ นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนจบจาก รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ให้ใช้อีเมล์และรหัสผ่านเดิม 

คำแนะนำ: 

หากท่านไม่เห็นเอกสารหรือข้อมูลนี้ แสดงว่าท่านไม่ใช่ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เนื่องจากเป็นข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สงวนไว้สำหรับเฉพาะครู นักเรียนและบุคลากร ที่ใช้บัญชี Google ภายใต้ ชื่อโดเมนของโรงเรียน ตัวอย่าง เช่น xxxx@pccm.ac.th เท่านั้น สำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้บัญชีภายใต้ชื่อโรงเรียน เราขออภัยในความไม่สะดวก 

หากท่านเป็นผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โปรดลงชื่อเข้าใช้ในชื่อบัญชีภาใต้โดเมนเนม @pccm.ac.th หากท่านยังไม่มีชื่อบัญชีและต้องการใช้งาน โปรดคลิกที่นี่ เพื่อดำเนินการขอใช้งานบัญชีครับ